Comité Organizador

PRESIDENTA
Mª Esther Valverde Tarrío
Enfermera de Hospitalización de COT, Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo

VICEPRESIDENTA
Elva Iglesias Lago
Supervisora General de Enfermería, Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo

VOCALES
Paula Doval Rodríguez
Enfermera de Quirófano de Traumatología, Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo

Verónica González Casal
Supervisora de Enfermería del Bloque Quirúrgico, Hospital Alvaro Cunqueiro de Vigo

Mª Jesús Arós Garrido
Supervisora Área Funcional Proceso Quirúrgico, Area Sanitaria de Vigo

Mª Eugenia Ocampo Martínez
Enfermera de Hospitalización de COT, Hospital Alvaro Cunqueiro de Vigo

Juan Jiménez González
Enfermero. Presidente Sociedad Gallega de Heridas

Helga Mª Bermúdez Pequeño
Jefa de Enfermería FREMAP. Vigo